DEN V DÁŠENCE

Organizace dne:

denní řád považujeme za orientační a v praxi vycházíme z aktuálních podmínek, momentální situace ve třídě, nálady dětí a počasí.

6.30 děti se scházejí ve třídě BERUŠKA
7.15 – 8.30 předškolní děti odcházejí do třídy SLUNÍČKO, kde mají připravenou nabídku činností vztahujících se k dennímu programu. Další aktivity si vybírají podle svého přání.
8.30 – 9.00 hygiena, svačina
9.00 – 10.00 bohatá nabídková činnost vedoucí k plnění cílů předškolního vzdělávání, práce především skupinová a individuální
10.00 – 11.30 pobyt venku, často využíváme zahradu, v zimě zde máme k dispozici mírný svah pro jízdu na kluzácích
11.30-12.15 společné stolování
12.30-14.00 odpočíváme a relaxujeme při poslechu pohádek, relaxační hudby
14.00-14.30 svačina, po svačině pokračujeme ve hrách a zájmových činnostech, pokud je hezké počasí hrajeme si na školní zahradě
15.30 děti ze sluníčka přecházejí do BERUŠKY