K 1.1.2017 jsme byli sloučeni s MŠ Lvíček pod názvem Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, ale jako Dášenka fungujeme dál ve stejné budově.

Vážení rodiče a přátelé školy, vítejte na stránkách

MATEŘSKÉ ŠKOLY DÁŠENKA

K 1.1.2017 jsme byli sloučeni s MŠ Lvíček pod názvem Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, ale jako Dášenka fungujeme dál ve stejné budově.

RYCHLÉ INFO

Karla Čapka 1084,  Lomnice nad Popelkou, 51251

481 671 364   –   725 920 391

1263722309/0800

 

 AKTUALITY

Mateřská škola funguje v omezeném režimu – rodiče mohou vstupovat pouze do šaten, použijí dezinfekci a roušku. Je prováděn ranní filtr včetně měření teploty.

Děti si přebírají paní učitelky u šaten do 8.15 hodin, po té se škola zamyká. Po obědě jsou děti předávány ve 12.05 hodin. Odpoledne předáváme děti v intervalech 14.30, 15.00 a 15.30 hodin. Odchod dítěte rodiče nahlásí při příchodu.

 Informace pro rodiče předškoláků  – rodiče, kteří si nejsou jisti připraveností svého dítěte na vstup do ZŠ, mohou prostřednictvím MŠ požádat o šetření školní zralosti, které bude v MŠ probíhat. Bližší informace obdržíte u p. učitelek ze třídy Sluníčko. Žádost o šetření je nutné podat v nejbližší době.

 

Mimořádné opatření – v případě mimořádných situací s onemocněním COVID-19 postupuje škola podle pokynů KHS a dbá na dodržování všech aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ, eventuálně Vládou České republiky.

 

 ČERTOVSKÝ DEN se bude konat ve čtvrtek 3.12.2020.

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení o zdravotním stavu….Zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jinde nenajdete

  • saunu s ochlazovacím bazénkem v budově školy
  • velké dopravní hřiště na školní zahradě
  • vybavenou tělocvičnu
  • vyhřívané podlahy ve třídách