K 1.1.2017 jsme byli sloučeni s MŠ Lvíček pod názvem Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, ale jako Dášenka fungujeme dál ve stejné budově.

Vážení rodiče a přátelé školy, vítejte na stránkách

MATEŘSKÉ ŠKOLY DÁŠENKA

K 1.1.2017 jsme byli sloučeni s MŠ Lvíček pod názvem Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, ale jako Dášenka fungujeme dál ve stejné budově.

RYCHLÉ INFO

Karla Čapka 1084,  Lomnice nad Popelkou, 51251

481 671 364   –   725 920 391

1263722309/0800

 

 AKTUALITY

Žádáme rodiče nově přijatých dětí, aby si žádost o přijetí do facebookové skupiny posílali až v průběhu měsíce září.

 Rodiče jsou povinni nosit respirátor a při vstupu použít dezinfekci. Po budově se pohybovat nesmí.

 U dětí je prováděn ranní filtr – měření teploty, dezinfekce rukou.

Ranní příchodrodič převlékne své dítě v šatně a předá ho paní učitelce pod schodištěm. Pokud paní učitelka bude dítě odvádět do třídy, je nutné vyčkat, až si pro vaše dítě přijde.

 Děti do MŠ přivádějte včas, v 8.15 hodin se budou hlavní dveře zamykat.

Po obědě přivede paní učitelka děti, které odcházejí domů,  ve 12.05 hodin pod schodiště a předá je rodičům.

V odpoledních hodinách budeme vydávat děti v intervalech:

14.30, 15.00, 15.30 hodin.

Abychom mohli dítě připravit, nahlaste prosím při příchodu paní učitelce čas odchodu vašeho dítěte domů.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost a v MŠ se zdržujte co nejkratší dobu.

 

 

Mimořádné opatření – v případě mimořádných situací s onemocněním COVID-19 postupuje škola podle pokynů KHS a dbá na dodržování všech aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ, eventuálně Vládou České republiky.

Co jinde nenajdete

  • saunu s ochlazovacím bazénkem v budově školy
  • velké dopravní hřiště na školní zahradě
  • vybavenou tělocvičnu
  • vyhřívané podlahy ve třídách