K 1.1.2017 jsme byli sloučeni s MŠ Lvíček pod názvem Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, ale jako Dášenka fungujeme dál ve stejné budově.

Vážení rodiče a přátelé školy, vítejte na stránkách

MATEŘSKÉ ŠKOLY DÁŠENKA

K 1.1.2017 jsme byli sloučeni s MŠ Lvíček pod názvem Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, ale jako Dášenka fungujeme dál ve stejné budově.

RYCHLÉ INFO

Karla Čapka 1084,  Lomnice nad Popelkou, 51251

481 671 364   –   725 920 391

1263722309/0800

 

 

 AKTUALITY

Nabídka pro předškolní děti:

Sportovní školička – děti se seznámí pod vedením odborných trenéru s různými kolektivními sporty. Školička má 7 lekcí, cena 480,- korun. Přihlášky přijímáme do 26.1., pokud nenaplníme skupinu nabídneme i mladším dětem.

Lyžování –  na Kozákově – 14. – 18. 2., cena 2 000,-korun. Bližší informace obdržíte ve třídách.

 Rodiče jsou povinni nosit respirátor a použít dezinfekci. Do tříd nevstupují.

 U dětí je prováděn ranní filtr – měření teploty, dezinfekce rukou.

Ranní příchodrodič převlékne své dítě v šatně a předá ho osobně paní učitelce u třídy.

 Děti do MŠ přivádějte včas, v 8.15 hodin se budou hlavní dveře zamykat. Informujte se ve třídách ohledně přístupového kódu do MŠ.

Po obědě děti odcházejí domů ve 12.05 hodin.

V odpoledních hodinách směřujte odchod dětí na tyto časové intervaly 14.30, 15.00, 15.30 hodin. Pokud budete odcházet v jinou dobu použijte zvonek na dveřích třídy a vyčkejte.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost a v MŠ se zdržujte co nejkratší dobu.

 

 

Mimořádné opatření – v případě mimořádných situací s onemocněním COVID-19 postupuje škola podle pokynů KHS a dbá na dodržování všech aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ, eventuálně Vládou České republiky.

Co jinde nenajdete

  • saunu s ochlazovacím bazénkem v budově školy
  • velké dopravní hřiště na školní zahradě
  • vybavenou tělocvičnu
  • vyhřívané podlahy ve třídách