Přehled plánovaných akcí

září:
plavání v bazénu v Nové Pace – předškoláci, divadlo v MŠ, Sdružení rodičů, malý výlet pro předškoláky

říjen:

 pravidelné saunování, divadlo v MŠ

listopad:
podzimní dílnička, divadlo v mateřské škole 

prosinec:
Čertovský den, Mikulášská nadílka, divadlo v MŠ- vánoční pohádka, vánoční besídka s nadílkou, vánoční posezení s pohoštěním pro rodiče, vánoční koncert sborů ZŠ

leden:
lyžařská školička ve Vysokém nad Jizerou, bruslení na zimním stadionu

únor:

 karneval ve třídě, divadlo v MŠ

březen:
vynášení Morany, Sportovní školička v sokolovně

duben:
spolupráce s PPP, šetření školní zralosti, jarní dílnička, divadlo v MŠ

květen:
besídka k Svátku matek, školní výlet, divadlo v MŠ, společné opékání buřtů

červen:
Den dětí na školní zahradě se soutěžemi, zábavou, s rodiči, návštěva ZŠ, koncert v divadle, pasování školáků