DEN V DÁŠENCE

Organizace dne:

denní řád považujeme za orientační a v praxi vycházíme z aktuálních podmínek, momentální situace ve třídě, nálady dětí a počasí.

6.30                     děti se scházejí ve třídě BERUŠKA
7.00 – 8.30         děti se rozcházejí do svých tříd, kde mají připravenou nabídku činností vztahujících se k dennímu                                    programu. Další aktivity si vybírají podle svého přání.
8.30 – 9.00        hygiena, svačina
9.00 – 10.00      bohatá nabídková činnost vedoucí k plnění cílů předškolního vzdělávání, práce především                                                  skupinová a individuální
10.00 – 11.30      pobyt venku, často využíváme zahradu, v zimě zde máme k dispozici mírný svah pro jízdu na                                            kluzácích
11.30-12.15          oběd –  společné stolování
12.30-14.00       odpočíváme a relaxujeme při poslechu pohádek, relaxační hudby

14.15                      děti ze třídy KRTEČEK se rozcházejí do ostatních tříd
14.00-14.30       svačina, po svačině pokračujeme ve hrách a zájmových činnostech, pokud je hezké počasí hrajeme                                  si na školní zahradě

15.30                    děti ze tříd SLUNÍČKO A MOTÝLEK přecházejí do třídy BERUŠKA