PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin – do 16.00 hodin.
  • Vyzvedávání dětí po obědě: od 12.00 hodin – do 12.30 hodin.
  • Vyzvedávání dětí odpoledne: od 14.30 hodin.
  • Z organizačních a bezpečnostních důvodů se děti ráno scházejí ve třídě MOTÝLEK, odkud děti odcházejí v 7.00 –  7.15 do SLUNÍČKA a BERUŠKY a KRTEČKU.
  • Rodiče předávají děti učitelce ve dveřích třídy, do třídy nevstupují.
  • Děti se po příchodu zapojují do různých aktivit, které právě v danou chvíli s ostatními dětmi učitelka provádí nebo si zvolí hry podle vlastního výběru.
  • Při předávání dětí rodiči učitelce je prostor ke sdělování důležitých informací, souvisejících se zdravotním stavem dítěte i o jeho celkovém naladění.

Rodičům předškolních dětí doporučujeme nástup do 8.00 hodin z důvodů:

  • včasné zapojení do hlavního dopoledního vzdělávacího programu
  • postupné navykání na pravidelný režim budoucího školáka.

Pozdější příchod do MŠ je možný po domluvě s učitelkou.