Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve výši 400 ,- Kč na každý měsíc kalendářního roku.

Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, které v období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovršilo 6 let nebo mu byl schválen odklad školní docházky.

Platby:

  • inkasem z účtu – do 20. dne v měsíci
  • hotově u vedoucí kuchyně – do 15. dne v měsíci

číslo účtu 1263722309/0800