POPLATKY ZA STRAVNÉ

Stravné se vybírá v hotovosti u vedoucí školní kuchyně do 15. dne v měsíci nebo inkasem z účtu do 20. dne v měsíci.

Souhlas s inkasem činí 1300,- Kč.

Děti do věku 6 let:
dopolední svačina 9,00 Kč
oběd 18.00 Kč
odpolední svačina 9.00 Kč
celkem polodenní stravné 27.00 Kč
celkem celodenní stravné 36.00 Kč

Děti starší:
dopolední svačina 9.00 Kč
oběd 20.00 Kč
odpolední svačina 9.00 Kč
celkem polodenní stravné 29.00 Kč
celkem celodenní stravné 38.00 Kč

První den nemoci je možné si oběd odebrat do vlastní nádoby v době od 10,45 – 11,20 hodin.

INFORMACE O ŠKOLNÍ KUCHYNI

Vedoucí školní kuchyně: Lenka Morávková
Kuchařky: Daniela Blažková, Dana Havlíčková

Vedoucí kuchyně sestavuje jídelníček, aby byl pestrý a splňoval dávku živin, které kontroluje propočtem ve spotřebním koši.

Svojí pestrostí se liší od domácího, a děti tak poznávají i jiná jídla.

Děti do jídla nenutíme. Respektujeme jejich chutě, které se s věkem mění.

Pitný režim: po celý den mají děti ve třídách k dispozici čaj v samoobslužných nádobách. Mohou se kdykoliv napít.
V letních měsících dodržujeme pitný režim i za pobytu venku.