POPLATKY ZA STRAVNÉ

Stravné se vybírá v hotovosti u vedoucí školní kuchyně do 15. dne v měsíci nebo inkasem z účtu do 20. dne v měsíci. Souhlas s inkasem činí 1100,- Kč.

Děti do věku 6 let:
dopolední svačina 8,00 Kč
oběd 18.00 Kč
odpolední svačina 8.00 Kč
celkem polodenní stravné 26.00 Kč
celkem celodenní stravné 34.00 Kč

Děti starší:
dopolední svačina 8.00 Kč
oběd 19.00 Kč
odpolední svačina 8.00 Kč
celkem polodenní stravné 27.00 Kč
celkem celodenní stravné 35.00 Kč

První den nemoci je možné si oběd odebrat do vlastní nádoby.

INFORMACE O ŠKOLNÍ KUCHYNI

Vedoucí školní kuchyně: Lenka Morávková
Kuchařky: Daniela Blažková, Dana Havlíčková

Vedoucí kuchyně sestavuje jídelníček, aby byl pestrý a splňoval dávku živin, které kontroluje propočtem ve spotřebním koši.

Svojí pestrostí se liší od domácího, a děti tak poznávají i jiná jídla.

Děti do jídla nenutíme. Respektujeme jejich chutě, které se s věkem mění.

Pitný režim: po celý den mají děti ve třídách k dispozici čaj v samoobslužných nádobách. Mohou se kdykoliv napít.
V letních měsících dodržujeme pitný režim i za pobytu venku.