POPLATKY ZA STRAVNÉ

Stravné se vybírá v hotovosti u vedoucí školní kuchyně do 15. dne v měsíci nebo inkasem z účtu do 20. dne v měsíci.

Souhlas s inkasem činí 1500,- Kč.

Děti do věku 6 let:
dopolední svačina 11,00 Kč
oběd 21.00 Kč
odpolední svačina 11.00 Kč
celkem polodenní stravné 32.00 Kč
celkem celodenní stravné 43.00 Kč

Děti starší:
dopolední svačina 11.00 Kč
oběd 23.00 Kč
odpolední svačina 11.00 Kč
celkem polodenní stravné 34.00 Kč
celkem celodenní stravné 45.00 Kč

První den nemoci je možné si oběd odebrat do vlastní nádoby v době od 10,45 – 11,15 hodin.

INFORMACE O ŠKOLNÍ KUCHYNI

Vedoucí školní kuchyně: Lenka Morávková

Kuchařky: Iva Pikardová, Dana Havlíčková

Vedoucí kuchyně sestavuje jídelníček, aby byl pestrý a splňoval dávku živin, které kontroluje propočtem ve spotřebním koši.

Svojí pestrostí se liší od domácího, a děti tak poznávají i jiná jídla.

Děti do jídla nenutíme. Respektujeme jejich chutě, které se s věkem mění.

Pitný režim: po celý den mají děti ve třídách k dispozici čaj v samoobslužných nádobách. Mohou se kdykoliv napít.

V letních měsících dodržujeme pitný režim i za pobytu venku.