Školní řád

Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace
Školní řád mateřské školy
Č.j.: 24/2018
Účinnost od: 1.5.2018
Spisový znak:
Skartační znak: S10
Vydala: Ludmila Zákoutská, ředitelka Mateřské školy Lomnice n. Pop., příspěvková organizace
Projednáno: na pedagogické a provozní poradě dne 28.3.2018