Školní řád

Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace
Školní řád mateřské školy
Č.j.: 111/2023
Účinnost od: 1.9.2023
Spisový znak:
Skartační znak: S10
Vydala: Ludmila Zákoutská, ředitelka Mateřské školy Lomnice n. Pop., příspěvková organizace
Projednáno: na pedagogické a provozní poradě dne 23.8.2023